Resetten kookplaat

Sommige elektronische storingen in uw kookplaat lost u op door het apparaat te resetten. Dit doet u door het apparaat minstens 60 minuten spanningsloos te maken. Maak het apparaat spanningsloos door de stekker uit het stopcontact te halen of de zekeringen in de meterkast uit te schakelen.

meterkast

Het heeft meestal geen zin het apparaat uit te schakelen met de aan/uit-toets.

Als de storing zich blijft voordoen, moet er een afspraak gemaakt worden met de monteur.